บุคลากรเกษียณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๓ ท่าน ร่วมงานวันกตัญญู ที่มจร วังน้อย อยุธยา เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

0

บุคลากรเกษียณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓  จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ ผศ.เศรษฐพร หนุนชู และ พระครูสิริธรรมวรคุณ ได้ไปร่วมงานวันกตัญญู ที่มจร วังน้อย อยุธยา เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริบัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ซึ่งปีนี้ มจร มีผู้เกษียณอายุการทำงาน จำนวน ๓๖ รูป/คน

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply