สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง แวะเยี่ยมสนามสอบที่ ๑ วัดปทุมเมฆ มีพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ถวายการต้อนรับ ๒๗ ก.ย.๒๕๖๓

0

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะภาค 4,5,6,7 (ธ) ได้เมตตาแวะตรวจเยี่ยม สนามสอบนักธรรมตรี สมัยที่ ๑ ณ วัดปทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันอาทิตยืที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์, พระครูปทุมสังฆการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ และพระเถรานุเถระ เขตปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์ ถวายการต้อนรับ

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply