สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี สมัยที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามอำเภอเมืองสุรินทร์ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

0

แม่กองธรมสนามหลวง จัดสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั่วประเทศ สำหรับสนามสอบอำเภอเมืองสุรินทร์ จัดสอบที่ วัดประทุมเมฆ ตำลงในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี พระครูปทุมสังฆการ ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ มีนักเรียนเข้าทำการสอบ จำนวน ๒๘๕ รูป ในการสอบวันแรกวันนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี ดร.ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑, พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และรก.พุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ คุณวัฒนา ได้มาให้กำลังผู้เข้าสอบในวันแรกด้วย.

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply