นิสิตครุศาตรมหาบัณฑิต ป.โท สาขาการสอนสังคมศึกษา มจร วิทยเขตสุรินทร์ ถวายมุทิตา พระครูศรีสุนทรสรกิจ ๑๓ ก.ย.๖๓

0

นิสิตครุศาตรมหาบัณฑิต ป.โท สาขาการสอนสังคมศึกษา มจร วิทยเขตสุรินทร์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบ ๕๙ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยาจยน พศ. ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธีวัดศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply