สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมอำลาเกษีญณ ของคณาจารย์ประจำสาขาฯ เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

0

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมอำลา เนื่องในพิธีเกษียณ อายุราชการของ ๒ อาจารย์ ได้แก่ ผศ.เศรษฐพร หนุนชู และ ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาอกแม่) มจร วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ของสาขาด้วยไปพร้อมกัน

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply