คณะสงฆ์สุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเสริมศักยภาพด้านศาสนพิธี เมื่อ ๓-๔ ก.ย. ๖๓

0

คณะสงฆ์สุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมศักยภาพด้านศาสนพิธีสำหรับบุคลกรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะตำบล มัคนายกและบลุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply