กำหนดการอบรม ส่งเสริมสุขภาพใจด้วยหลักคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรม ส่งเสริมสุขภาพใจด้วยหลักคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานและการเผยแผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดการดังนี้

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply