คณะสงฆ์ประชุมพระสังฆาธิการระดับอำเภอ รองอำเภอ ฯลฯ ณ วัดศรีวิหารเจริญ อ.ศีขรภูมิ ๒๓ ก.ค. ๖๓

0

ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  การประชุมกันบ่อยๆ จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้า

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply