คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ทำสามีจิกรรม พระธรรมโมลี ดร. ทปษ.เจ้าคณะภาค ๑๑ เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง สุรินทร์

0

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ นำโดย พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. (มานพ ปิยสีโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกอบพิธี ทำสามีจิกรรม พระธรรมโมลี ดร. ทปษ.เจ้าคณะภาค ๑๑ เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓,๐๐ น. ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์   เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีสงฆ์ ยึดถือปฏิบัติมาแต่โปราณ

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply