คณะสงฆ์ภาค ๑๑ สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนฯ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

0

พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ รก.เจ้าคณะภาค ๑๑  วัดทองนพคุณ กทม.
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ได้นำพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ทั้ง ๔ จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ พร้อมเพรียงกันมากระทำสามีจิกรรม ถวายสักการะ แด่…สมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ณ พระมหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยาราม
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply