ปฐมนิเทศ นิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๓

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ จัดพิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์  เป็นประธาน พร้อมทั้งบุคลากรทุกส่วน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งปีนี้มีนิสิตสนใจเข้าศึกษาใน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๑๓๕ รูป/คน  ซึ่งสถานการณ์ไวรัส โควิด -19 ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าบำรุงการศึกษาถึง ๕๐ เปอร์เซนต์  และหัวหน้าส่วนงานทั้งสามสำนัก ก็ได้เข้าพบปะนิสิตใหม่ รายงานทั่วไปเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น อย่างพร้อมเพรียงกัน

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply