กำหนดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ (นำเสนอออนไลน์)

0

กำหนดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ (นำเสนอออนไลน์) ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์  (คลิกที่ลิงค์ schedule ข้างล่างนี้)

schedule

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply