สอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

0

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ จัดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓-๔   ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๑๕ น.  ณ สนามสอบ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ การสอบบาลีสนามหลวงนี้ จัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเวลาเดียวกันทั้งหมด

 

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply