พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มาให้กำลังใจนิสิตปฏิบัติธรรม ๑๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

0

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ ยามว่างจากกิจคณะสงฆ์ ท่านก็มาให้กำลังใจนิสิตผู้ปฏิบัติธรรม ทุกๆ เช้า ณ ธรรมสถาน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่่ ๑๓-๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติอำนวยความสะดวกสบายสัปปายะแก่ผู้ปฏิบัติด้วย นับว่าเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งของพระเดชพระคุณท่าน

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply