ประชุมคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ โดย พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมืื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

0

คณะสงฆ์ภาค ๑๑ นำโดย พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้วยพร้อมรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ทั้ง ๒ รูป พร้อมคณะพระเลขานุการ ส่วนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. ติดภาระกิจสงฆ์ที่ ประเทศอินเดีย.

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply