โรงเรียนปริยัติธรรมกลุ่ม ๑๑ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๒๓ ณ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ๑๙-๒๐ ธ.ค. ๖๒

0

พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญกลุ่ม ๑๑ ได้กล่าวขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๒๓ ของกลุ่ม ๑๑ ดังนี้

ในนามประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูนิเทศธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง ที่เมตตาเป็นเจ้าภาพอาหาร อาคารสถานที่ในการจัดงาน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มฯ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้
ขอให้ทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน จงพบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงในชีวิต ขอให้อายุวัฒน์ สมบัติบูรณ์ สิริพูนไพศาล  วรรณโชติ ยศชวาล สุขศานต์ทุกท่านเทอญ.

ขอบคุณภาพข่าวจากเฟสฯ พระครูปริยัติกิจธำรง.

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply