โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

0

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (ห้วยเสนง)

505135505134505081505082505089505090505096

 

 

Share.

About Author

พระเรืองเดช โชติธมฺโม

Leave A Reply