รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

0

คระครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุใาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรัสมัครนิสิต เปิดโคว์ต้า  รับสมัคร ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่จบ ม 6 หรือเทียบเท่า

สนใจติดต่อ 0856312586 อ. เอกรัตน์ มาพะดุง

 

Share.

About Author

เอกรัตน์ มาพะดุง

Leave A Reply