คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่าง ๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

0

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้วยเสนงหมู่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐

 

611208DMS_0066 611208DMS_0064 611208DMS_0063 611208DMS_0062

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply