วันเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุดฯ สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

0

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุดฯ สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งวิทยาเขตสุรินทร์ มีสมาชิกกองทุนฯ มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๔๒ รูป/คน มีผู้ลงรับสมัครจำนวน ๖ ท่าน เลือกได้ ๔ ท่านต่อ ๑ บัตรน่ะครับ

IMG_20191203_123812 IMG_20191203_123820 IMG_20191203_123825

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply