คณะจังหวัดสุรินทร์ สอบธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๓-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ วัดศาลาลอยสุรินทร์

0

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ โดยพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จัดสอบธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์  ซึ่งเป็นการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนคณะจังหวัดสุรินทร์ มีนักเรียนลงช่ื่อสอบ ประมาณ ๑,๑๐๐ รูป บรรยากาศในสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย มจร วิทยาเขตสุรินทร์ สนับสนุนการสอบด้วยการในยืมโต๊ะเลคเชอร์ ในการจัดสนามสอบเป็นประจำทุกๆปี

621116DM_002 621116DM_003 621116DM_004 621116DM_005 621116DM_006 621116DM_008 621116DM_010

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply