สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศาลาลอย ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

0

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานฯ ได้เป็นเจ้าภาพทอดพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน  ได้ปัจจัยโดยเสด็จเป็นพระราชกุศล จำนวน ๓ ล้านบาท ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้ องค์ครองพระกฐิน ได้แก่ พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาส, คู่สวด คือ พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. และพระครูสิริธรรมวรคุณ.

621102Katin_0042

621102Katin_0013 621102Katin_0028 621102Katin_0063621102Katin_0051

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply