คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ โดย พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จัดฉลองเปรียญธรรมฯ จังหวัดสุรินทร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

0

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ โดย พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จัดฉลองเปรียญธรรมฯ จังหวัดสุรินทร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. เป็นประธาน การจัดงานฉลองเปรียญธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
๒. เพื่อสนับสนุนให้สำนักศาสนศึกษา สถาบัน และนักเรียนพระปริยัติธรรมเกิดกำลังใจในการศึกษามากยื่งขึ้น
๓. เพื่อเป็นการสืบทอดอยุพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าสืบไป

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะจังหวัดสุรินทร์ สอบบาลีได้ จำนวน ๒๗ รูป/คน และมีการมอบโล่ให้สำนักเรียนบาลี จำนวน ๔ แห่งด้วยกัน

621025Barain62_0008 621025Barain62_0014 621025Barain62_0021 621025Barain62_0034 621025Barain62_0070 621025Barain62_0090

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply