ประชุมรวมบุคลกรทุกส่วนงาน มจรวิทยาเขตสุรินทร์ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

0

ประชุมรวมบุคลกรทุกส่วนงาน มจรวิทยาเขตสุรินทร์ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

นัประชุมรวม620923

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply