กำหนดการจัดงานวันเกษียณคุณเพ็ญศรี อินทร์ชัย ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต

0

ส่วนงานสารบรรณสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ แจ้งกำหนดการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ นางสาวเพ็ญศรี อินเทร์ชัย บรรณารักษ์ ชำนาญการ ส่วนงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในว้นพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาอกแม่) มจร วิทยาเขตสุรินทร์
กำหนดการเกษียณเพ็ญศรี

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply