อายุวัฒนมงคล พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒

0

พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ ป.ธ.๖) ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร วิทยาเขตสุรินทร์, เจ้าคณะอำเภอลำดวน, เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จัดพิธีอายุวัฒนมงคล อายุครบ ๕๗ ปี พรรษา ๓๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พศ. ๒๕๖๒ ณ วัดศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยนิมนต์ พระมหาเถระ พระเถระ ที่เคารพนับถือ มาร่วมมุทิตาจำนวนมาก มี พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธาน

620913SR_0008 620913SR_0015 620913SR_0025 620913SR_0033

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply