กำหนดการเปิดป้ายอาคาร “พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)” ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

0

กำหนดการเปิดป้ายอาคาร “พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)” ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

2019-09-11-0002

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply