นัดประชุมงบุคลกร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๕ กันยาน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต

0

นัดประชุมงบุคลกร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๕ กันยาน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต

2019-09-05-0001

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply