โครงการอบรมพัฒนาสื่อฯเพื่อบริการวิชาการ ปี2562 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

0

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ๆ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวล ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี อ.อภิชาติ แอดมินระบบอีเลินนิ่ง มจร วังน้อยมาเป็นวิทยากร  ขอเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ เข้าอบรมฟรี ตามวันเวลาดังกล่าว และครั้งที่ ๑ ได้อบรมไปแล้ว มีท่านเจ้าคุณ พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ

620824ITSurin_0042

620824ITSurin_0008 620824ITSurin_0011 620824ITSurin_0022 620824ITSurin_0024 620824ITSurin_0025 620824ITSurin_0027 620824ITSurin_0038

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply