โครงการกระทำสามีจิกรรมพระมหาเถระ ในเทศกาลพรรษา ปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดโครงการสักการะพระมหาเถระ ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตสุรินทร์ โดยได้นิมนต์ พระมหาเถระ เจ้าคณะของจังหวัดสุรินทร์ มารับถวายสักการะที่วิทยาเขตเลย โดยมีพระราชสุตาลังการ (ฉัตร สจฺจวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ เป็นประธาน

620816Thara62_0001 620816Thara62_0003 620816Thara62_0004

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply