โครงการส่งเสริมปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

620809Tree_0001 620809Tree_0006 620809Tree_0005620809Tree_001

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply