พระราชทางเพลิงศพ คุณจงกล จันทมงคล อดีตกรรมการสภาฯวข.สุรินทร์ ๑๐ ส.ค.๖๒ ณ เมรวัดพรหมสุรินทร์ ๑๕.๐๐ น.

0

คุณจงกล จันทมงคล อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย มจร.วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ถึงแก่กรรมและตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพรหมสุรินทร์ และได้ประกอบพิธีพระราชทางเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นองค์แสดงธรรมสังเวช พระราชสุตตาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีท่านศึกษาธิการจังหวัดสุรีนทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การบำเพ็ญกุศลก็เป็นไปตามประเพณี มีการมอบทุนสาธารณกุศล จำนวน ๑๙ ทุน ในส่วนของทุน มจร วข.สุรินทร์ มีท่าน รศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุน  คุณจงกล จันทมงคล ท่านเป็นคนวัดคนวา เติบโตได้ดิบได้ดีจากวัด เมื่อประกอบธุรกิจเจริญก้าวหน้า ก็ได้กลับมาช่วยวัด ทำบุญทำกุศลมาตลอด โดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ด้วย จนได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ และได้รับเสมาธรรมจันทร์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาด้วย

ขอแสดงความไว้อาลัยท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

620810Jongkol_0006 620810Jongkol_0063 620810Jongkol_0066 620810Jongkol_0073 620810Jongkol_0075 620810Jongkol_0051

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply