นิสิต ป.ตรี,ป.โท สาขาพระพุทธศาสนา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ที่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

0

คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมทำกิจกรรมรักษ์โลก ด้วยการปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๖๐ ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความเขียวชอุ่ม ให้ป่าสกร็อม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  นำโดย ผศ.บรรจง  โสดาดี

MCUBudha_02 MCUBudha_03 MCUBudha_04 MCUBudha_06 MCUBudha_07

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply