พระราชวิมลโมลี ดร.(มานพ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ๒๙ ก.ค.๖๒

0

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น.
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ เฝ้าในการนี้ พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เฝ้าถวายเครื่องสักการะในโอกาสรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

Manob_racha11 Manob_racha12 Manob_racha13 Manob_racha21 Manob_racha22

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply