พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เข้าสักการะพระราชวรเมธี ได้เลื่อนเป็นชั้นเทพ “พระเทพปวรเมธี” ๒๗ ก.ค.๖๒

0

พระเดชพระคุณพระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เข้าแสดงมุทิตาพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปวรเมธี เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Tongyou_002 Tongyou_003 Tongyou_009 Tongyou_005

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply