ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ตามมติมหาเถรสมาคมฯ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง จ.สุรินทร์

0

การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และ ๔๑๓/๒๕๔๖  ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีพระสังฆาธิการมาร่วมการประชุมจนศาลาอเนกประสงค์ ไม่พอรองรับ.

620722SongSR_0202
620722SongSR_0205 620722SongSR_0219 620722SongSR_0223 620722SongSR_0244

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply