พิธีพุทธาภิเสก พระพุทธรูป ๔๖ องค์ที่จะอัญเชิญไปให้ชาวพุทธประเทศอินเดีย ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ ร.ร.บ้านตะตึงไถง โดย พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

0

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จัดพิธีพุทธาภิเสก พระพุทธรูป ที่จะนำไปให้ชาวพุทธ ณ ประเทศอินเดียสักการะบูชา จำนวน ๔๖ องค์ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

620720DML_0241

620720DML_0213 620720DML_0221 620720DML_0222 620720DML_0224 620720DML_0234

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply