พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อดีตอธิการบดี มจร เป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อเปาว์ ณ วัดจุมพลฯ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒

0

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ. (ประยูร ธมฺโมจิตฺโต) รก.เจ้าคณะหนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นประธานหล่อรูปเหมือน พระคุณรสสีลขันธ์คณานันท์ธรรมานุยุตต์สังฆปาโมกข์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ท่านประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานจัดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีวัดจุมพลสุทธาวาส.

620713Poa_0201 620713Poa_0213 620713Poa_0303 620713Poa_0420 620713Poa_0428

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply