แจ้งกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต วข.สุรินทร์

0

แจ้งกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต วข.สุรินทร์

QAMCUsr620711_001 QAMCUsr620711_002

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply