ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ รูปใหม่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ดร.

0

“รองศาสตราจารย์.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รูปแรก มจร สุรินทร์”

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต บัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขอน้อมถวายมุทิิตาสักการะ “พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ” (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม/จำปาทอง น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ.,M.A.,Ph.D.) อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และอาจารย์ผู้บรรยายประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสุรินทร์ หลายสมัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น “รอศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา” จากนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ ด้วยความเคารพยิ่ง

Prajak002

(ขอบคุณภาพ/ข้อความจาก เฟสฯดร.ธนรัฐ)

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply