สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รวมน้ำใจช่วยเหลือ น้องมดนิสิต มจร วข.สุรินทร์ ที่บ้านเกิดไฟไหม้ วอดทั้งหลัง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

0

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เอกสังคมศึกษารวมน้ำใจช่วยเหลือ น้องมดนิสิตของ มจร วข.สุรินทร์ ที่บ้านเกิดไฟไหม้ วอดทั้งหลัง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำทีมโดย พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ดร. ประธานหลักสูตรฯ พระครูสาธุกิจโกศล ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร  เราชาวมจร ขอแสดงความเสียใจกับ (น้องมด) นางสาวศิริภา หลอมประโคน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
620701Karu002 620701Karu003 620701Karu004 620701Karu005

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply