ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

0

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเป็นโครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (อาคาร๔) มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี ดร.นนทวรรษ แสงทองกูล ผอ.สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ กล่าวรายงาน

620614Patom62_0024 620614Patom62_0027 620614Patom62_0031 620614Patom62_0032_2 620614Patom62_0033_2 620614Patom62_0034_2 620614Patom62_0051 620614Patom62_0055 620614Patom62_0056

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply