สาขาพระพุทธศาสนา จัดโรงทานน้่ำปานะเฉาก้วยโกโบริ บริการฟรี พิธีซ้อมรับปริญญา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

0

คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ทั้งป.ตร่ี ป.โท  ร่วมกันบริจาคโรงทานน้ำปานะ เฉาก้วยโกโบริ ให้แก่นิสิตและทุกท่านที่มาร่วมงาน ซ้อมรับปริญญา ของมจร วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์(ศาลาอกแม่) มจร วิทยาเขตสุรินทร์

620517Prinya1_0001 620517Prinya1_0003 620517Prinya1_0021

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply