ตรุษสงกรานต์ปีใหม่ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

0

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ตรุษสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดี เป็นประธาน ทำบุญเลี้ยงพระเพล ฟังโอวาทวันปีใหม่ไทย และสรงน้ำพระและผู้อาวุโส บรรยากาศสดชื่น คลายร้อนไปเยอะเลย ถ้ามีนิสิตมาร่วมงานด้วย คงจะครึกครื้้นกันทั่วหน้า.

620410SKMCUsr_0001 620410SKMCUsr_0016 620410SKMCUsr_0025 620410SKMCUsr_0032 620410SKMCUsr_0035 620410SKMCUsr_0044 620410SKMCUsr_0047 620410SKMCUsr_0060 620410SKMCUsr_0067 620410SKMCUsr_0080 620410SKMCUsr_0081

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply