ประชุมบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ๒/๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุดฯ สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

0

ประชุมบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ๒/๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุดฯ สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. โดยมีท่านพระปลัดวัชร วชิรญาโณ ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งวันนี้ทุกคนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน หัวข้อระเบียบวาระก็เกี่ยวข้องกันงานประกันคุณภาพในส่วนรับผิดชอบของสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนมาก

620227WCK_01 620227WCK_03 620227WCK_04 620227WCK_05 620227WCK_06

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply