ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาเขตสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิกส์

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาเขตสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิกส์
View Fullscreen

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply