ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิกส์

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอีเลคทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์-๑๖-รายการ

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply