เชิญร่วมกิจกรรม “โสเหล่ เสวนา ปัญญาประดิษฐ์ คิดแทนมนุษย์ได้แค่ไหน” วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

เชิญทุกท่านที่สนใจ และนิสิตสาขาพระพุทธศาสนา ร่วมกิจกรรม “โสเหล่ เสวนา ปัญญาประดิษฐ์ คิดแทนมนุษย์ได้แค่ไหน” วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

620131SolaeBDMCUsi01

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply