กิจกรรมสัมมนาวิปัสสนากัมมัฏฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

0

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิปัสสนากัมมัฏฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ ๑๒ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา โมร็อกโค อินเดีย ศรีลังกา จีน อินโดนีเซีย เป็นต้น

620121FWPN_0051 620121FWPN_0054 620121FWPN_0055 620121FWPN_0057 620121FWPN_0058 620121FWPN_0078 620121FWPN_0080 620121FWPN_0082 620121FWPN_0084

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply