กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๓๖ มจร วข.สุรินทร์

0

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๓๖ มจร วข.สุรินทร์

scan0014

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply